Čtvrtek

06.12.2018

Písanka str. 33 - dopsat poslední 4 řádky

ČJ- pracovní sešit str. 28/2 - stranu 27 nemáme vyplněnou!

M - Do sešitu Geometrie jsme si nadepsali velký nadpis úsečky a pod něj jsme narýsovali úsečku /AB/ a /CD/. Děti mají dorýsovat úsečky podle abecedy. /EF/, /GH/,/IJ/,.......pozor úsečky jsou bez písmen s háčky a bez ch!!! Ne - /CČ/, /CHI/!!!!!!