Čtvrtek

22.11.2018

M: 43/ rakety;  44/ Sudoku 2

Čtení s porozuměním str. 9/ napsat zpřeházené 3 věty