Pondělí

12.11.2018

M - oprava testů (sloupce), do ŽK si děti zapíší M-testy a vypíší si všechny známky

ČJ : Čtení s porozuměním str. 7 - poslední cvičení